ปุกาด ปุกาด 
 วันนี้ครูเท็กซัสมีคลาสเต้นออนไลน์นะคะทุกคน ใครลูกศิษย์ครูเท็กเข้าไปเรียนได้เลยค่า คลาสฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเล…

ปุกาด ปุกาด วันนี้ครูเท็กซัสมีคลาสเต้นออนไลน์นะคะทุกคน ใครลูกศิษย์ครูเท็กเข้าไปเรียนได้เลยค่า คลาสฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเล…

ปุกาด ปุกาด 📣📣 วันนี้ครูเท็กซัสมีคลาสเต้นออนไลน์นะคะทุกคน ใครลูกศิษย์ครูเท็กเข้าไปเรียนได้เลยค่า คลาสฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลย 1 ทุ่มตรงนะคะ แล้วพบกันค่า...